TypechoJoeTheme

至尊技术网

统计
登录
用户名
密码
/
注册
用户名
邮箱
搜索到 1 篇与 foreach 的结果
2021-03-22

PHP数组foreach循环嵌套优化

PHP数组foreach循环嵌套优化
2个多维数组,要把两个数组的其中几个字段去合并成一个新的数组,或者把其中一个数组的字段加到另外一个数组中//源数组 $array1 = ( 'detail' => array( [0] => array( 'name' : 'test', 'id' : 01 ), [1] => array( 'name' : 'test2', 'id' : 02 ) ) ); $array2 = ( 'detail' => array( [0] => array( 'id' : 01, 'age' : 11, ), [1] => array( 'id' : 02, 'age' : 22, ) ) ); //目标数...
2021年03月22日
370 阅读
0 评论